سوالات خردادماه 95 باکلید -- پایه دوم دبیرستان  
     
 
سوالات دی ماه 93 - نوبت اول * پایه دوم دبیرستان
 
 
سوالات دی ماه 92
 
 
سوالات دی ماه 94 با کلید -- پایه دوم ریاضی و تجربی  
     
 
 
Adobe Reader
 
 
برای مشاهده سوالات و سایر فایلها می بایست برنامه Adobe Reader روی کامپیوتر شما نصب شده باشد.
 
     
 
 
سوالات خرداد ماه 92
 
 
سوالات خرداد 92 ** پایه دوم دبیرستان
 
 
(کلید سوال در آخرین صفحه فایل سوالات قرار دارد)
 
 نام درس تاریخ امتحان

شیمی دوم دبیرستان با کلید -- خرداد 92.pdf
 

 92/02/25 

فیزیک دوم دبیرستان با کلید -- خرداد92.pdf
 

 92/02/28

ادبیات دوم دبیرستان با کلید -- خرداد92.pdf
 

 92/02/30
 
عربی دوم دبیرستان با کلید -- خرداد92.pdf

 
 
  92/03/01

ریاضی دوم دبیرستان با کلید -- خرداد92.pdf

** کلید ریاضی اصلاح شد : سوال 16 **
 
 
  92/03/04
 
زبان فارسی دوم دبیرستان با کلید -- خرداد92.pdf

 
 
  92/3/06

دینی دوم دبیرستان با کلید -- خرداد92.pdf
 

    92/03/08

زیست دوم دبیرستان با کلید -- خرداد92.pdf


 

  92/03/11
 
     
 
 
آرشیو سوالات ترم های گذشته
 
 
 
     
 
سوالات خردادماه 94 باکلید -- پایه دوم دبیرستان  
     
 
 
سوالات خرداد ماه 93 * پایه دوم دبیرستان
 
 
 
     
 
 
سوالات دی ماه 91
 
 
کلید سوالات دی ماه 91 پایه اول دبیرستان

دانش آموزان عزیز کلید سوالات دی ماه 91 یک ساعت بعد از امتحان برای دانلود روی سایت قرار میگیرد.
کلید سوال در آخرین صفحه بعد از پایان سوالات قرار دارد

فیزیک دوم دبیرستان با کلید دی ماه 91.pdf

                   تاریخ امتحان 91/10/02

انگلیسی دوم دبیرستان با کلید دی ماه91.pdf
                   تاریخ امتحان 91/10/03

دینی دوم دبیرستان با کلید دی ماه91.pdf

                   تاریخ امتحان 91/10/04
زیست دوم تجربی با کلید دی ماه 91.pdf

                   تاریخ امتحان 91/10/06
آمار دوم ریاضی با کلید دی ماه 91.pdf                    تاریخ امتحان 91/10/06

ریاضی دوم دبیرستان با کلید دی ماه 91.pdf

                   تاریخ امتحان 91/10/09

هندسه دوم تجربی با کلید - دی ماه 91.pdf

                   تاریخ امتحان 91/10/10

هندسه دوم ریاضی با کلید - دی ماه 91.pdf

                   تاریخ امتحان 91/10/10

عربی دوم دبیرستان با کلید - دی ماه 91.pdf

                   تاریخ امتحان 91/10/12

زبان فارسی دوم دبیرستان با کلید - دی ماه 91.pdf

                   تاریخ امتحان 91/10/13

شیمی دوم دبیرستان با کلید - دی ماه 91.pdf

                   تاریخ امتحان 91/10/17

آمادگی دفاعی دوم دبیرستان با کلید - دی ماه 91.pdf

                   تاریخ امتحان 91/10/18

ادبیات دوم دبیرستان با کلید - دی ماه 91.pdf

                   تاریخ امتحان 91/10/20

 
     
 
نقشه سایت